កូនខុសគន្លង - Wrong Path (Teaser Ep4) - (Life Series) - [Sastra Film]

0 Просмотры
Издатель
មួយថ្ងៃៗ ពុកម៉ែគាត់ហត់នឿយនឹងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមយើងហើយ នៅឲ្យគាត់មកពិបាកចិត្តនឹងរឿងមិនបានការរបស់ខ្លួនទៀត...

ខ្សែរឿងជីវិត រឿងកូនខុសគន្លង ភាគទី៤ ផ្សាយជូនទស្សនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងសុក្រ វេលា #ម៉ោង៩យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន និង Facebook Youtube Sastra Film

#WrongPath​​​​ #sastrafilm​​​​​ #lifeseries​​​​​ #bayontv​​​​​ #khmerseries​​​​​ #khmerfilm2021​​​​​ #Khmermovie​​​​​ #Khmerdrama​​​​​ #BestSeries​​​​​ #Inspiredfilm​​​​​ #រឿងភាគខ្មែរថ្មី​​​​​ #EducationalSeries​​​​​ #TvLifeSeries​​​​​ #FacebookLifeSeries​​​​​ #YoutubeLifeSeries​​​
Категория
Зарубежные фильмы и сериалы
Комментариев нет.